Двойна заплаха и какъв .....край....

не си правете подобни шеги никога...не знаете какви ще са последствията....