Как някои изпробват здравината на учебните чинове!

Какво не трябва да правиш в междучасието......за да не си строшиш  нещо....